КРЕДИТ 8

№ 1 тақырып Дәрілік заттардың физикалық күйінің (дисперстік дәрежесінің және полиморфтық жағдайының) дәрілік түрден босап шығу және ағзаға сіңірлу жылдамдығына әсерін «in vivo» тәжірибелерде анықтау.

Мақсаты: Дәрілік заттардың ұсақталыну дәрежесінің (фармацевтикалық фактор) олардың қалыптан (жақпа майлар) босап шығуына ықпалын анықтауды «in vitro» және «in vivo» тәжірибелерін орындау арқылы меңгеру.

Оқыту міндеттері:Дәрілік заттардың ұсақталыну дәрежесінің (фармацевтикалық фактор) олардың қалыптан (жақпа майлар) босап шығуына ықпалын анықтауды «in vitro» ж КРЕДИТ 8әне «in vivo» тәжірибелерін орындауға машықтану.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

№1 тапсырма. Фармацевт салицил-цинкті паста дайындау кезінде келіде салицил қышқылын ұнтақтады, содан кейін осы келіге цине оксидін және крахмал қосып, бәрін араластырады, вазелин қосты, тағы араластырады. Бұл технологиялық үрдістерде қателік орынды ма?

№2 тапсырмаЦинк оксидінің 10% жақпа майының ҚСРО МФ 10 басылым талабына сай біркелкілік деңгейін анықтау үшін фармацевт 4 сынама алды, оларды екі зат шынысына 2 сынама салып үстіне екінші жұқа шынымен жауып, сынама диаметрі 2 см болғанша қысты. Шыныда жайылған сынама қабатын қарусыз көзбен қара КРЕДИТ 8ғанда 2 сынамада көзге көрнекті бөлшектер бары анықталды. Фармацевт жақпа май біркелкілігі бойынша сапалы деп қорытындылады. Қорытынды дұрыс па?

Оқыту және сабақ беру әдістері: кіші топтарда жұмыс істеу, дискуссиялар, презентациялар дайындау


documentatkxiqz.html
documentatkxqbh.html
documentatkxxlp.html
documentatkyevx.html
documentatkymgf.html
Документ КРЕДИТ 8