Обсяг охорони географічних зазначень

1. Географічні зазначення, наведені у Додатках XXII-С і XXII-D до цієї Угоди, зокрема ті, що додаються відповідно до статті 203 цієї Угоди, охороняються від:

(a) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;

(b) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації або супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;

(c) будь-якого іншого хибного або Обсяг охорони географічних зазначень оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту у тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

(d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

2. Географічні зазначення, що охороняються, не стають генеричними на територіях Сторін.

3. Якщо географічні зазначення повністю або частково є омонімічними, охорона надається кожному зазначенню за умови, що вона використовується добросовісно і з належним врахуванням місцевого і традиційного використання, а також реального ризику сплутування. Без шкоди статті 23 Угоди Обсяг охорони географічних зазначень ТРІПС, Сторони взаємно вирішують практичні умови використання, згідно з якими омонімічні географічні зазначення будуть відрізнятись одне від одного, беручи до уваги необхідність забезпечення справедливого поводження з заінтересованими виробниками і те, що споживачі не вводяться в оману. Омонімічна назва, яка викликає у споживача хибне враження, що продукти походять з іншої території, не реєструється навіть якщо назва є точною, коли мова йде про дійсну територію, регіон або місце походження даного продукту.

4. Якщо Сторона, в контексті переговорів з третіми країнами, пропонує охороняти географічне зазначення третьої країни, та назва є омонімічною з географічним зазначенням іншої Сторони, остання повинна бути повідомлена та мати можливість Обсяг охорони географічних зазначень висловити свою думку перед тим, як назва стане охоронятися.

5. Ніщо в цій Угоді не зобов’язує Сторону охороняти географічне зазначення іншої Сторони, яке не охороняється або втратило охорону в країні свого походження. Сторони повідомляють одна одну, якщо географічне зазначення втрачає охорону в країні свого походження. Таке повідомлення відбувається згідно зі статтею 211 (3) цієї Угоди.

6. Ніщо в цій Угоді не шкодить праву будь-якої особи використовувати в процесі торгівлі ім’я цієї особи або ім’я попередника цієї особи в бізнесі, за винятком, коли це ім’я використано у спосіб, який вводить громадськість в оману.


documentatkqfth.html
documentatkqndp.html
documentatkqunx.html
documentatkrbyf.html
documentatkrjin.html
Документ Обсяг охорони географічних зазначень