Методика друку з сортуванням

1. В головному меню ІПС CDS/ISIS обираємо функцію
«Р — Сортировка и печать записей».

1.1. На екрані з’являється меню «Сортировка и печать».

1.2. Обираємо режим «Печать с использованием системного рабочего листа».

1.3. На екрані з’являється Робочий лист (РЛ) —шаблон друку.

1.3.1. Курсор знаходиться в першому полі «Имя базы данных». В цьому полі завжди знаходиться ім’я активної бази даних. Необхідно щоб активною базою даних була база даних у якій робили пошук та зберегли його.

1.3.2. Далі знаходяться два поля: «Пределы MFN»та «Имя файла сохранения»[1]. Коли друк провадиться по результатах пошуку, то в поле «Имя файла сохранения» треба внести ім’я файлу збереженого пошуку.

1.3.3. В Методика друку з сортуванням поля «Заголовків» вводяться три рівня заголовків документу.

1.3.4. В поле «Формат печати» ввести ім’я формату виводу «@aso», або ім’я іншого формату виводу.

1.3.5. Далі, нажимаючи клавішу , пропускаємо всі параметри друку, а в поле «Сортировать ?»вносимо літеру «Y», що означає — yes (да).

1.3.6. Далі поле «Имя рабочего листа сортировки». Тому, що ми робимо друк із використанням системних робочих листів, то можна не вказувати ім’я робочого листа сортування. Нажали клавішу й перейшли в поле «Имя файла печати». Вказали ім’я файлу друку. Для більш швидкого знаходження файлу друку в каталозі «c:\isis\work\имя рабочего места\» краще до імені файлу друку додати розширення Методика друку з сортуванням «.txt». Коли поле «Имя файла печати» заповнено не повністю, то треба нажати клавішу і система виведе внизу робочого листа меню, інакше при вводі останнього знаку імені файлу друку система автоматично виведе меню.

1.3.7. Обравши ідентифікатор меню система буде переведена в інтерфейс робочого листа сортування.

1.4. На екрані з’являється Робочий лист сортування.

1.4.1. Курсор знаходиться в першому полі «Количество заголовков» (внизу екрана текст: «для получения информации, после установки курсора в поле — нажать
). Система видає підказування, яку інформацію треба вводити до поля, в якому знаходиться курсор.
Ввести у поле «Количество заголовков» кількість заголовків рівнів сортування.

1.4.2. Нажати 2 рази , курсор буде переведено до поля Методика друку з сортуванням «Формат заголовков». Написати формат виводу заголовків.
Приклад: \,c5,v1,\,c10,v2,\, …….,\, , де:
\ — команда перейти на нову строку,
с5 — команда почати вивід заголовку першого рівня з 5-го знаку строки,
v1 — команда виводу заголовка першого рівня сортування, і так далі.

1.4.3. Після вводу формату заголовків рівнів сортування нажати клавішу курсор перейде до поля «Длина ключа сортировки». В це поле треба ввести кількість знаків, за яким буде сортуватись текст.
Наприклад: коли заголовком сортування буде видавництво то при значенні поля «5» — назви видавництв будуть сортуватись по першим п’яти знакам.

1.4.4. Після вводу в поле довжини ключа сортування клавішею , коли є необхідність, перейти до Методика друку з сортуванням поля «Индикатор». Нажміть клавішу F1. Help підказує яку інформацію треба вводити до поля. Після заповнення поля система автоматично перейде до поля «ТВП»(таблиця вибору полів).

1.4.5. В поле «ТВП» необхідно ввести строку таблиці, де колонки повинні відокремлюватись одна від одної проміжком.
Наприклад, коли заголовком рівня сортування є видавництво, то треба написати таку строку:
1 0 v16^f, де:
1 — рівень сортування;
0 — метод індексування;
v16^f — формат виводу видавництва.1.4.6. Далі повторити пункт 1.4.5 для кожного рівня сортування.
Після заповнення всіх рівнів сортування нажати клавішу — система виведе внизу екрана меню режимів. Обрати . ІПС CDS/ISIS виконає друк документу. На екрані з’явиться повідомлення «Печать документов завершена».
У Методика друку з сортуванням відповідь нажати — система виведе на екран меню функції «Сортировка и печать».

2. Вивести на екран інструментальну програму «FAR».

2.1. У однієї з панелей увійти до робочого каталогу:
с:\isis\work\имя рабочего места\

2.1.1. В каталозі знайти файл друку, поставити на нього курсор та нажати .

2.1.2. Проглянути текст документу.
Виділити його ( ).
Запам’ятати ( )
Перенести (конвертувати) в редактор “WORD”.

3. Остаточно відредагувати формат та текст документу.
Результати виконання завдання показати викладачу.

Тема 22. Розробка технології друку документів, з визначеною періодичністю

Технологія друку документів, з визначеною періодичністю, поділяється на наступні етапи:

1. Визначити зміст довідки. Визначити періодичність друку документу. Визначити зміст бібліографічного опису. Визначити кількість рівнів сортування тексту Методика друку з сортуванням документу та ключі сортування.

2. Розробити формат:

2.1. формат виводу на друк змісту довідки (ім’я файлу формату — prtbd.pft);

3. Розробити робочі листи:

3.1. РЛ друку довідки;

3.2. РЛ сортування вмісту довідки;

3.3. РЛ створення hit-файлу (інструмента нумерації бібліографічних записів у вихідному документу).

4. Створити, або використати діючі дві технологічні бази даних:

4.1. БД “bi” для вмісту записів необхідних для друку довідки;

4.2. БД “bu” для вмісту сортованих записів, які розташовані по порядку розміщення записів в документі та для друку довідок.

5. Зробити пошук в електронному каталозі інформації необхідної для створення довідки. Зберегти результати пошуку та дати ім’я файлу — “BblDv”. Або якесь інше (5 знаків).

6. Зробити імпорт знайдених Методика друку з сортуванням записів базу даних “bi”.

7. Зробити у режимі «Сортировка и печать» друк (створення) по базі даних “bi” із необхідним сортуванням hit-файлу.

8. Зробити експорт записів hit-файлу в базу даних “bu”.

Примітка:для створення експортного файлу по hit-файлу необхідно в РЛ експорту у групі параметрів «Параметры выбора записей» в поле «По Hit файлу (Y/N) ?»ввести «Y».

9. Зробити друк довідки за записами бази даних”bu” із необхідним сортуванням, та створенням заголовків рівнів сортування.

10. Конвертувати текстовий файл друку довідки в редактор текстів Word та відредагувати, підготовити довідку до остаточного друку.

Методика розробки технології друку документів, з визначеною періодичністю.

Для Методика друку з сортуванням виконання цих завдань необхідно скопіювати системні РЛ друку та РЛ сортування з ім’ям РЛ довідки.

Системні РЛ знаходяться у каталозі — c:\ISIS\MENU\...

Системний РЛ друку має наступне ім’я: aryprt.fmt, де:

ary — системна частина імені яка означає:

а — перша сторінка РЛ,

r — текст РЛ російською мовою,

y — це РЛ,

prt — робочий лист друку

.fmt — стандартне розширення імен файлів РЛ та імен меню системи.

Системний РЛ сортування має ім’я: arysrt.fmt, де:

srt означає сортування (sort).
При копіюванні системного РЛ друку та РЛ сортування надамо новим файлам такі нові імена:

1. РЛ друку довідки — arybdp.fmt, де:
p — означає друк Методика друку з сортуванням (print).

2. РЛ сортування вмісту довідки дамо ім’я — arybds.fmt, де
s — означає сортування (sort).

3. Для розробки РЛ створення hit-файлу — необхідно скопіювати системний РЛ друку з ім’ям — arybdh.fmt, де:
bd — бібліографічна довідка;
h — hit-файл.

4. Файлу друку довідки надаємо ім’я — NovNad.txt

Розробка Робочого листа друку довідки про нові надходження:

1. В головному меню ІПС CDS/ISIS обираємо функцію
«U — Служебные системные утилиты», далі:

2. На екрані меню «Обслуживание системные утилиты».

3. Обираємо режим «N — Создать/Редактировать системные рабочие листы».

4. На екрані з’являється меню «Режимы редактирования системных рабочих листов».

5. Обираємо режим «E —Редактировать рабочий лист».

6. У низу з’являється Методика друку з сортуванням запитання: «Имя рабочего листа ?»

7. Відповідаємо — rybdр(частина імені РЛ друку довідки).

8. На екрані з’являється режим редагування РЛ друку.

9. Клавішею переходимо в поле «Имя файла сохранения»

Примітка:Для того, щоб мати можливість ввести у поле текст необхідно:

1- Нажимаючи ставимо курсор в потрібне поле;

2- В меню обираємо режим «Модифицировать — М»;

3- Повільно нажимаємо доки в меню не з’явиться підказування: «Введите значения по умолчанию»

4- Вводимо необхідне значення поля.

10. Вводимо в поле ім’я файлу — “BibDov.txt”, з яким зберегли результати пошуку інформації для довідки

11. Клавішею переходимо у поле «Формат печати» та вводимо ім’я розробленого формату друку бібліографічної довідки «@prtbd», де “@” — означає Методика друку з сортуванням, що в полі, призначеному для тексту формату виводу записане ім’я формату віведення

12. Далі клавішею переходимо у поле «Сортировать ?»та вводимо «Y» (yes).

13. В наступне поле «Имя рабочего листа сортировки»вводимо ім’я розробленого РЛ сортування «rybds».

14. Курсор надходить до наступного поля «Имя файла печати».

15. В це поле ім’я файлу друку довідки — «NovNad.txt»(до 10 знаків).

16. Далі обираємо в меню режиму редагування РЛ (в низу екрану) режим «Х — Выход».

На екрані з’являється нове меню — обираємо режим
«S — сохранение». На екрані меню «Режимы редактирования системных рабочих листов».

Робочий лист друку довідки про нові надходження — розроблено.

1. Розробка Робочого листа створення hit Методика друку з сортуванням-файлу:

1. В головному меню ІПС CDS/ISIS обираємо функцію
«U — Служебные системные утилиты», далі:

1. На екрані меню «Обслуживание системные утилиты».

2. Обираємо режим «N — Создать/Редактировать системные рабочие листы».

3. На екрані з’являється меню «Режимы редактирования системных рабочих листов».

4. Обираємо режим «E —Редактировать рабочий лист».

5. У низу з’являється запитання: «Имя рабочего листа ?»

6. Відповідаємо — rybdh.

7. На екрані з’являється режим редагування РЛ hit-файлу. Клавішею переходимо у поле «Формат печати» та вводимо ім’я розробленого формату друку бібліографічної довідки «@prtbd»

8. Далі клавішею переходимо у поле «Сортировать ?»та вводимо «Y» (yes).

9. В наступне поле «Имя рабочего листа сортировки»вводимо ім’я Методика друку з сортуванням розробленого РЛ сортування «rybds».

10. Курсор надходить до наступного поля «Имя файла печати».

11. В це поле вводимо команду створення hit-файлу — «NULL».

12. Далі обираємо в меню режиму редагування РЛ (в низу екрану) режим «Х — Выход».

13. На екрані з’являється нове меню — обираємо режим
«S — сохранение». На екрані меню «Режимы редактирования системных рабочих листов».

Робочий лист створення hit-файлу — розроблено.

2. Розробка Робочого листа сортування вмісту довідки

1. В головному меню ІПС CDS/ISIS обираємо функцію
«U — Служебные системные утилиты», далі:

2. На екрані меню «Обслуживание системные утилиты».

3. Обираємо режим «N — Создать/Редактировать системные рабочие листы».

4. На екрані з’являється меню «Режимы редактирования системных рабочих листов».

5. Обираємо режим «E —Редактировать Методика друку з сортуванням рабочий лист».

6. У низу з’являється запитання: «Имя рабочего листа ?»

7. Відповідаємо — rybds.

8. На екрані з’являється Робочий лист сортування. Курсор знаходиться в першому полі «Количество заголовков»

9. Користуючись приміткою до пункту до пункту 9 методики розробки РЛ друку довідки, вводимо у поле «Количество заголовков» кількість заголовків рівнів сортування.

10. Нажавши 2 рази курсор буде переведено до поля «Формат заголовков». Написати формат виводу заголовків.
Приклад: \,c5,v1,\,c10,v2,\, …….,\, , де:
\ — команда перейти на нову строку,
с5 — команда почати вивід з 5-го знаку строки,
v1 — команда виводу заголовка першого рівня сортування, і так далі.

11. Після вводу формату заголовків рівнів сортування нажати клавішу , курсор перейде Методика друку з сортуванням до поля «Длина ключа сортировки» 1-го рівня сортування. В це поле треба ввести кількість знаків за якими буде сортуватись текст.
Наприклад: коли заголовком сортування буде видавництво то при значенні поля «5» — назви видавництв будуть сортуватись по першим п’яти знакам.

12. Після вводу в поле довжини ключа сортування, клавішею перейти до поля «Индикатор». Це поле заповнюється:
1 — коли треба формувати заголовок рівня сортування;
0 — коли заголовка рівня сортування не повинно бути.
Після заповнення поля система автоматично перейде до поля «ТВП»(таблиця вибору полів).

13. В поле «ТВП» необхідно ввести строку таблиці, де колонки повинні відділятись одна від одної проміжком. Наприклад, коли заголовком рівня Методика друку з сортуванням сортування є видавництво, то треба написати таку строку: 1 0 v16^f де:
1 — рівень сортування;
0 — метод індексування;
v16^f — формат виводу видавництва.

14. Далі повторити пункти 11,12, 13, для кожного рівня сортування.

15. Після заповнення всіх рівнів сортування нажати клавішу — система виведе внизу екрана меню режимів. Обрати . ІПС CDS/ISIS виконає друк документу. На екрані з’явиться повідомлення «Печать документов завершена».
У відповідь нажати — система виведе на екран меню функції «Сортировка и печать».

16. Далі обираємо в меню режиму редагування РЛ (внизу екрану) режим «Х — Выход».
На екрані з’являється нове меню — обираємо режим,
«S — сохранение». На екрані меню «Режимы редактирования системных рабочих листов».

17. Робочий Методика друку з сортуванням лист сортування вмісту довідки — розроблено.

Всі необхідні інструменти технологічної лінії щодо друку бібліографічної довідки про нові надходження літератури до бібліотеки розроблені і можна почати друкувати довідку.

Друк довідки про нові надходження

Друк довідки про нові надходження виконується в наступній послідовності.

1. Пошуком вибрати з каталогу записи до бібліографічної довідки та зберегти результати пошуку.

2. Зробити імпорт знайдених записів в базу даних “bi”.

3. Зробити друк (створення) із необхідним сортуванням hit-файлу по БД “bi”.

4. Зробити експорт записів hit-файлу в базу даних “bu”.

4.1. Для створення експортного файлу по hit-файлу необхідно в РЛ експорту у групі «Параметры выбора записей» в поле «По Hit файлу Методика друку з сортуванням (Y/N) ?»ввести «Y».

5. Зробити друк довідки за записами бази даних”bu” із необхідним сортуванням, та створенням заголовків рівнів сортування.

6. Конвертувати файл друку в редактор текстів Word та відредагувати, підготовити довідку до остаточного друку.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. АВТОМАТИЗОВАНІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТНІ СИСТЕМИ.

Тема 22. Основні функціональні складові АІДС. Автоматизована технологія передплати на періодичні видання


documentatklyur.html
documentatkmgez.html
documentatkmnph.html
documentatkmuzp.html
documentatkncjx.html
Документ Методика друку з сортуванням